XATIGATS

Colònies felines de Xàtiva

Una iniciativa de l'Ajuntament de Xàtiva

Forma part del voluntariat

Formulari de contacte

  Tipus de col.laboració

  Accepte la política de privacitat i cookies

  Entre les teues tasques es trobaran:

  1. Elaborar un cens actualitzat d’individus de les colònies que estiguen al seu càrrec, i traslladar-lo a l’Ajuntament.

  2. Alimentar els animals en els llocs previstos per a aquesta finalitat i, amb aliment específic (no d’elaboració domèstica) i retirar els sobrants i els menjadors. Els recipients amb aigua es mantindran.

  3. Condicionar la ubicació i mantenir-la en adequades condicions higièniques.

  4. Col·laborar activament en la recollida, captura i posterior solta dels animals es vol esterilitzar.

  5. Supervisar l’estat de salut dels animals.

  6. Col·laborar en la vigilància, seguiment i avaluació de la colònia.