XATIGATS

Colònies felines de Xàtiva

Una iniciativa de l'Ajuntament de Xàtiva

Pla colònies felines de Xàtiva

PER QUÈ NAIX AQUEST PLA?

L’Ajuntament de Xàtiva, dins de la seua política de respecte i protecció a la vida animal, té la voluntat d’establir uns criteris objectius per al control, tractament i vigilància de les colònies felines al seu municipi, que es recullen en el Pla Municipal de Control de les Colònies Felines Urbanes del municipi de Xàtiva.

OBJECTIU

L’objectiu principal és preservar el benestar, tant de la ciutadania com de la població felina del municipi, facilitant la convivència entre ells i la prevenció de problemes de salut pública que puguen sorgir en el cas de l’existència de les colònies no gestionades correctament; i actuar també per fer front als impactes que poden generar sobre la fauna silvestre del municipi.

PARTICIPACIÓ

Aquest Pla ha comptat amb la participació ciutadana per a la seua íntegra elaboració. Diferents actors socials i persones professionals del sector assistencial felí han aportat el seu gra d’arena amb la finalitat d’integrar a la ciutadania i reforçar el compromís d’aquesta amb el benestar de la població felina del municipi.

Metodologia de control de les colònies felines urbanes

La metodologia que es pretén implementar a Xàtiva per al control de les colònies felines urbanes, és el mètode CER (Capturar - Esterilitzar i Retorn). Es tracta de la tècnica més humanitària i al mateix temps eficaç per al control de les colònies felines i que requereix la implicació de diversos col·lectius, com poden ser l’Ajuntament, clíniques veterinàries, policia local, altres departaments de la corporació local, el teixit associatiu i la ciutadania del municipi.


CAPTURAR


ESTERILITZAR


RETORNAR

Actors socials associats a la implantació del pla

El Pla de Colònies Felines de Xàtiva s'alimenta de tres tipus d'actors socials clau per a la correcta implantació d’aquest.

L'Ajuntament de Xàtiva emetrà carnets i altre tipus de material amb la finalitat d'identificar a les persones responsables de les colònies felines. Aquestes signaran un document de compromís en el moment del lliurament del carnet, l'incompliment del qual suposarà la seua retirada.

EQUIP TÈCNIC

En primer lloc, es designarà un equip tècnic que supervise i faça un seguiment de la correcta execució i implementació del present Pla de control.

EQUIP DE VETERINARIS PROFESSIONALS

El segon actor fonamental, serà l’equip de professionals veterinaris del municipi que, amb la seua experiència tècnica i professional permetrà dur a terme el mètode de control proposat.

TEIXIT ASSOCIATIU I VOLUNTARIAT

Finalment, el teixit associatiu existent i voluntariat en general serà la tercera pota d’aquest Pla. Aquests s’encarregaran de la identificació de noves colònies existents i en el seu manteniment, alimentació i control, entre altres accions. Així doncs, amb la finalitat de protegir la salut dels felins, només les persones voluntàries podran alimentar-los.

Com pots participar en aquest projecte?

Pots ajudar amb diferents tipus d'accions per a col.laborar i ajudar en aquest projecte.